ROZSAH ČINNOSTI

Zpracování projektů pomocí počítače v CAD systému.

 1. Analýza podkladů
  • Zpracování konceptu návrhu/studie stavby
  • Odsouhlasení cílových představ se zákazníkem
  • Zapojení dalších profesí
  • Objasnění všech souvislostí (urbanistické, funkční, technické)
  • Uskutečnění předběžných jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
  • Konzultace s veřejnoprávními orgány a institucemi
 2. Vypracování dokumentace k územnímu řízení
  • Zadání průzkumů specialistům podle charakteru zakázky
  • Vypracování dokumentace pro územní řízení
  • Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
  • Zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
  • Shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby
 3. Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení
  • Vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení
  • Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení
  • Účast při stavebním řízení
  • Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace
 4. Vypracování dokumentace pro provedení stavby
  • Zpracování dokumentace pro provedení stavby
  • Vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele stavby)
  • Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
 5. Zakreslení skutečného stavu provedení stavby
 6. Zakreslení stávajícího stavu stavby
 7. Osazení typových projektů na konkrétní pozemek