DALŠÍ ČINNOST

 1. Konzultace ohledně stavebního povolení a územního a kolaudačního rozhodnutí
 2. Konzultační a poradenská činnost
  • Analýza zakázky
  • Analýza staveniště
  • Specifikace potřebných podkladů a průzkumů
  • Specifikace potřebných prací a profesí
 3. Zajištění potřebných průzkumů
  • Inženýrsko - geologický, radonový a hydrogeologický průzkum
  • Stavebně statický průzkum
  • Mykologický průzkum
  • Zaměření stávajícího stavu objektu
  • Geodetické zaměření pozemku